Kako bismo svim roditeljima približili način na koji Udruga hrvatske dopunske škole funkcionira, bjavljujemo dva dokumenta Upravnog odbora vezana uz financije:

Doprinos za Hrvatsku dopunsku školu - dokument u kojem je objašnjeno zbog čega i za koje sve svrhe se plaća doprinos

- Materijalni troškovi učiteljica - dokument u kojem je navedeno na koji način i u koje svrhe se isplaćuju materijalnim troškovima učiteljicama.

 

Oba dokumenta možete naći pod izbornikom "Udruga roditelja".